ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

€20.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.