ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

€240.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΠΕΜΠΤΗ
18:00-19:35ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
19:35-21:00
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ