ΑΓΓΛΙΚΑ

ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ.

€240.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΠΕΜΠΤΗ
18:00-19:25
ΑΓΓΛΙΚΑ
19:35-21:00ΑΓΓΛΙΚΑ