ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ Γ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

€450.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟ
18:00-19:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

(Το μάθημα των Γενικών Γνώσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 11 Απριλίου)


ΑΓΓΛΙΚΑ
18:00-19:25
ΑΓΓΛΙΚΑ

18:30-20:30ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (για τις πρώτες 3 εβδομάδες)


19:05-21:05ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (από τις 11/04 μέχρι το τέλος των μαθημάτων)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
09:30-11:30


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

(Το μάθημα των Ελληνικών θα ξεκινήσει το Σάββατο 8 Απριλίου)

Σημ.: Το μάθημα των Ελληνικών το Σάββατο 22 Απριλίου θα διεξαχθεί 11:00-13:00

Αργίες: Σάββατο 25 Μαρτίου, Σάββατο 1η Απριλίου, Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, Δευτέρα του Πάσχα 17 Απριλίου, Δευτέρα 1η Μαΐου