ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.

€220.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ: 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

ΛΗΞΗ: 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 30 ΩΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
20:05-21:30ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ